Terskelbroen SBA er hengslet på midten, og kan benyttes over terskler med ulik høyde. SBA er lett, enkel å håndtere og ikke minst vedlikeholdsfri.

Denne terskelbroen er ikke selvbærende, og dreierpunktet må ligge an på midten av terskelen.

SBA er riflet på tvers av kjøreretningen, og gir en sikker overkjøring.

Teknisk data:

terskelbro_SBA_teknisk_data
Terskelbro SBA