Hake- og festealternavtiver

Under finner du en oversikt over ulike feste alternativer for lasterenner. Tegninger med tall oppe i høyre hjørne har tilhørende informasjon beskrevet over bildene til hver produktgruppe.

AOS/AVS 80
1. Påleggshake med forborret hull og stålbolt samt begelig sikkerhetsklaff
2. Hakefeste
3. Hengselprofil

aos_avs80-0-1

oas-23


AVS 110/130
4. Påleggshake med forborret hull og stålbolt samt bevegelig sikkerhetsklaff
5. Hakefeste
6. Hengselprofil

avs-110-130-01

avs-110-130-23


AVS 150/170/200
7. Påleggshake med bolt samt tverrstag på underside for sikring med kjetting/stropper etc.
8. Hakefeste
9. Hengselprofil
10. Feste i anderskinne

avs-150-170-200-01

avs-130-170-200-23

avs-130-170-200

vfr120-134