HFB kjørebro settes inn mellom rampe og kjøretøy.
Denne modellen er beregnet for meget små høydeforskjeller. Kjørebroen er utstyrt med et blokkeringssystem for å holde avstanden mellom kjøretøy og lasterampe.
En stigning på mer enn 12,5%, 7º på kjørebroer anbefales ikke.

Type HFB - kjørebro - tegning

Teknisk data

Type HFB - kjørebro teknisk data
Kjørebroer - Type HFB
HFB Kjørebro 2