Når det gjelder høydeforskjeller og bæreevner dekker FB modellene et stort område av ulike laste/lossebehov. Leveres i lakkert stål, galvanisert eller aluminium, stasjonære eller forskyvbare sideveis. Den fjærmekaniske modellen, «Tandem», FBT dekker en høydeforskjell som ligger 500mm høyere.

Fjærsystemet sikrer enkel betjening av FB broene. De sideveis forskyvbare modellene har et kulelagersystem som gjør at broene kan friksjonsfritt skyves frem og tilbake på en ankerskinne. Påleggstungen i forkant er konstruert for at kjøretøyet kan lastes helt full.

Ankerskinnen leveres ubehandlet eller galvanisert, og vender nedover, en konstruksjon som hindrer oppsamling av smuss, og sikrer enkel betjening av kjørebroen. Montasje og demontering kan foregå i forkant.

En stigning på mer enn 12,5%, 7º på kjørebroer anbefales ikke.

Montasje
FB ankerskinne, som leveres ubehandlet eller galvanisert, skal sveises til et jern i forkant av rampekanten på minst 200mm. Se montasjeveiledning.

Kjørebroa skyves enten på plass fra siden, eller hektes på i forkant.

De åpne endene på ankerskinnen må blokkeres for å hindre utglidning.

Aktuelle lengder er 1000mm, 2000mm, 3000mm. Flere skinner kan settes sammen slik at en kjørebro kan brukes i flere lasteposisjoner.

Teknisk data

Modell Bestillingsnr. Lengde Bredde Lastehøyde H (mm) Bæreevne Vekt
* * (mm) (mm) min. max. (kg/Stk) (kg/Stk)
Stasjonære modeller:
FBTS  305.20.001 3700 1500   + 500 4000 305
FBTS  305.20.000 3700 1750   + 500 4000 345
FBTS  305.20.002 3700 2000   + 500 4000 425
Modeller, forskyvbare sideveis:
FBTV  305.21.001 3700 1500   + 500 4000 336
FBTV  305.21.000 3700 1750   + 500 4000 382
FBTV  305.21.002 3700 2000   + 500 4000 465