HF kjørebro for tung last er laget av 40mm tykke hulprofiler av aluminium med en rillet sklisikker kjørebane.

HF leveres i en rekke varianter. Et bevegelig ledd letter oppkjøringen for materiell med små hjul, og gummiprofilen i underkant forhindrer at kjørebroen glir. Anslagsvinkler i underkant gir sikkerhet og stabilitet.

En stigning på mer enn 12,5%, 7º på kjørebroer anbefales ikke.

Kjørebroer - Type HF

Type HF - kjørebro - tegning

Teknisk data

Type HF - kjørebro teknisk data

Type HF - kjørebro 4bilder