HF kjørebro for tung last er laget av 40 mm tykke hulprofiler av aluminium med en rillet sklisikker kjørebane.

HF leveres i en rekke varianter. Et bevegelig ledd letter oppkjøringen for materiell med små hjul, og gummiprofilen i underkant forhindrer at kjørebroen glir. Anslagsvinkler i underkant gir sikkerhet og stabilitet.

Kjørebroer - Type HF

Type HF - kjørebro - tegning
En stigning på mer enn 12,5 %, 7º på kjørebroer anbefales ikke.

Teknisk data

Type HF - kjørebro teknisk data

Type HF - kjørebro 4bilder