KBS kjørebro brukes ved små eller middels høydeforskjeller, og betjenes enkelt av en person. Kjørebroen er robust og vedlikeholdsfri og er anvendelig for en rekke bruk og brukere.

KBS kjørebro monteres i en galvanisert ankerskinne som enten skrus eller sveises til rampekanten. Broen forskyves sideveis i skinnen.

Når den ikke er i bruk blokkeres den i vertikal posisjon ved hjelp av en låshake. Ved bruk løftes låshaken av med foten og senkes ned med håndtak eller reim .
En stigning på mer enn 12,5 %, 7º på kjørebroer anbefales ikke.

Teknisk data

Type KBS teknisk data
Kjørebroer - Type KBS
KBS tegning