Type LB - lastebroer

Lastebroer for hydrauliske løfteplattformer og baklemmer gjør det enklere å laste/losse langs fortauskanter.
For transportselskaper som bruker biler med hydraulisk løfteplattform vil sidemontert lastebroer både være tidsbesparende og øke sikkerheten ifm lasting/lossing i tettbebygde strøk.

Type LBWM - lastebro 1

Type LBWM - lastebro

Lastebroer for hydrauliske løfteplattformer og baklemmer gjør det enklere å laste/losse langs fortauskanter.

For transportselskaper som bruker biler med hydraulisk løfteplattform vil sidemonterte lastebroer både være tidsbesparende og øke sikkerheten ifm lasting/lossing i tettbebygde strøk.

– Flyttbar modell for montering til aluminiumskinne integrert i løfteplattformen.
– Uten kjørefelt. Kjørekanter på begge sider.

Type LBWM - lastebro 2
Type LBWM - lastebro 3
Type LBGM 1

Type LBGM

Lastebroer for hydrauliske løfteplattformer og baklemmer gjør
det enklere å laste/losse langs fortauskanter.

For transportselskaper som bruker biler med hydraulisk løfte-
plattform vil sidemonterte lastebroer både være tidsbesparende
og øke sikkerheten ifm lasting/lossing i tettbebygde strøk.

– Flyttbar modell for montering til aluminiumskinne integrert i
løfteplattform
– Med kjørefelt og kjørekanter på begge sider

Type LBGM 2
Type LBGM 3