Fosshagen Ressurssenter, Hjelpemiddellager i Lier Kommune