Modell SKB med fjærruller

Ny leveranse til Spesialcontainer AS / Schenker Filipstad. SKB med fjærruller.