Riktig lengde lasterenner

riktiglengdelasterenner

På dette diagrammet ser du forholdet mellom riktig lengde på lasterennene, stigningsvinkel og avstand fra plan til bakke.

Eksempel:
Ved en høydeforskjell på 1200 mm og en anbefalt stigning på 30%,

Hvor lange bør da lasterennene være?

Formel: 1200mm 30 x 100 = Lengde 4000mm

En stigning på 30% eller 16,5º anbefales generelt for entrepenørmaskiner. Lasterennene må sikres under bruk som omtalt tidligere.