Med den åpne kjøreflaten av enkeltsprosser tilbyr vi enda en variant av lasteskinner. De viktigste fordelene med AVS sprosseskinner er:
– Smuss og steiner setter seg ikke fast.
– Vind slippes igjennom. Det vil si at luftmotstanden er betydelig redusert ved fastmonterte lasteskinner.
– Rengjøring av kjøreflaten faller i stor grad bort.

Tekniske detaljer AVS 80 – 130

lasteskinner med sprosser

Tekniske detaljer AVS 150 – 200

Lasterenner - sprosseskinner

Teknisk data:

tabell_sprosseskinner