VFR Fjærmekanisk - Bæreevne opp til 32.000 kg/par

Med sklisikker kjørebane og flere festesystemer kan lasting og lossing av anleggsmaskiner utføres på en trygg måte. Rennenes bæreevne gjelder for kjøretøy med to aksler med minst 1500 mm avstand. Har kjøretøyet bare en aksel beregnes 2/3 del av nominell bæreevne.

En stigning på mer enn 30% ( 16,5º) er ikke å anbefale. Lengden på rennene kan bestemmes ut fra følgende formel:
aos_lasterenne_formel

 

Lengde L (mm), Lastehøyde H (mm), Stigning a (%)

Tegning C – Fjærmekanikk er valgfritt
VFR Fjærmekanisk tegning C

Tegning B – VFR lasterenner,sammenklappbar inklusive fjærmekanikk. Ved bestilling angi målet «H»
VFR Fjærmekanisk tegning B

Teknisk data: