Aluminium - Lasterenner Modell AVS 150 for kjøretøyer/maskiner med stålbelter

Med sklisikker kjørebane og flere festesystemer kan lasting og lossing av anleggsmaskiner utføres på en trygg måte. Rennenes bæreevne gjelder for kjøretøy med to aksler med minst 1500 mm avstand. Har kjøretøyet bare en aksel beregnes 2/3 del av nominell bæreevne.

En stigning på mer enn 30% ( 16,5º) er ikke å anbefale. Lengden på rennene kan bestemmes ut fra følgende formel:
aos_lasterenne_formel
Lengde L (mm), Lastehøyde H (mm), Stigning a (%)

avs_200_stålbelter
avs_150

Teknisk data:

Modell Bestillingsnr. Lengde Bredde (mm) Lastehøyde (mm) Bæreevnet Vekt
* uten kant med kant (mm) indre total 15% 30% (kp/par) (kg/Stk)
AVS 150 150.11.002 150.10.002 2640 400 500 395 790 7300 44
AVS 150 150.11.004 150.10.004 3040 400 500 455 910 6300 49
AVS 150 150.11.007 150.10.007 3640 400 500 545 1090 5200 57
AVS 150 150.11.009 150.10.009 4040 400 500 605 1210 4400 64
AVS 150 150.11.011 150.10.011 4440 400 500 665 1330 3800 70
AVS 150 150.11.014 150.10.014 5040 400 500 755 1510 3250 79