Aluminium - Lasterenner Modell AVS 200 for kjøretøyer/maskiner med stålbelter

Med sklisikker kjørebane og flere festesystemer kan lasting og lossing av anleggsmaskiner utføres på en trygg måte. Rennenes bæreevne gjelder for kjøretøy med to aksler med minst 1500 mm avstand. Har kjøretøyet bare en aksel beregnes 2/3 del av nominell bæreevne.

En stigning på mer enn 30% ( 16,5º) er ikke å anbefale. Lengden på rennene kan bestemmes ut fra følgende formel:
aos_lasterenne_formel

avs_200_stålbelter
avs_200

Teknisk data:

Modell Bestillingsnr. Lengde Bredde ( mm) Lastehøyde (mm) Bæreevne Vekt
* uten kant med kant (mm) Indre Total 15% 30% (kp/par) (kg/Stk)
AVS 200 200.11.003 200.10.003 2840 450 580 425 850 8500 65
AVS 200 200.11.006 200.10.006 3440 450 580 515 1030 8500 78
AVS 200 200.11.010 200.10.010 4240 450 580 635 1270 8200 95
AVS 200 200.11.011 200.10.011 4440 450 580 665 1330 7700 100
AVS 200 200.11.014 200.10.014 5040 450 580 755 1510 6400 110
AVS 200 200.11.015 200.10.015 5240 450 580 785 1570 6100 115