Aluminium - Lasterenner Modell AVS 170 for kjøretøyer/maskiner med stålbelter

Med sklisikker kjørebane og flere festesystemer kan lasting og lossing av anleggsmaskiner utføres på en trygg måte. Rennenes bæreevne gjelder for kjøretøy med to aksler med minst 1500 mm avstand. Har kjøretøyet bare en aksel beregnes 2/3 del av nominell bæreevne.

En stigning på mer enn 30% ( 16,5º) er ikke å anbefale. Lengden på rennene kan bestemmes ut fra følgende formel:
aos_lasterenne_formel
Lengde L (mm), Lastehøyde H (mm), Stigning a (%)

avs_200_stålbelter
avs_170

Teknisk data:

Modell Bestillingsnr. Lengde Bredde (mm) Lastehøyde (mm) Bæreevne Vekt
* uten kant med kant (mm) Indre Total 15% 30% (kp/par) (kg/stk)
AVS 170 170.11.003 170.10.003 2840 400 500 425 850 8000 51
AVS 170 170.11.005 170.10.005 3240 400 500 485 970 6900 58
AVS 170 170.11.008 170.10.008 3840 400 500 575 1150 5300 68
AVS 170 170.11.010 170.10.010 4240 400 500 635 1270 4600 73
AVS 170 170.11.012 170.10.012 4640 400 500 695 1390 4000 81
AVS 170 170.11.015 170.10.015 5240 400 500 785 1570 3400 90
AVS 170 170.11.016 170.10.016 5440 400 500 820 1645 3200 94